OTOMOBİL

OSD ; Küresel eğilimlerin tersine vergi düzenlemesi olumsuz etkiler

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli

araçlara gelen ÖTV artışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Otomotiv sanayiinin

uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetildiğini belirten Haydar

Yenigün, “Sanayi olarak her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve uzun

vadeli gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapmamız ve uygulamamız gerekiyor.

Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu. Daha önce de çok kez

belirttiğimiz üzere vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda

sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil

bütünsel bir bakış açısıyla, teknolojik gelişmeleri gözeterek ele alınmalıdır. Dolayısıyla,

son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan

vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder” dedi.

 

Elektrikli araçların özel tüketim vergilerinde (ÖTV) değişiklik öngören karar Resmi

Gazete'de yayımlandı. Karara göre, elektrik motorlu araçlardan alınan ÖTV oranı motor gücü

85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi

geçmeyen araçlar için yüzde 7’den yüzde 25’e ve 120 kW’yi geçenler için yüzde 15’ten 60’a

yükseltildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim

Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Otomotiv sanayi yapısı gereği uzun vadeli planlama ve

stratejik bir bakış açısıyla yönetmesi gereken bir sanayi kolu. Sektör olarak her bir

uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve gelişimini olumluya götürmek üzere plan

yapmamız ve uygulamamız gerekiyor. Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli

bir konu. Daha önce de çok kez belirttiğimiz üzere, vergilendirmede yapılan tekil

uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç

satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak, pazar potansiyelini ortaya

çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine

elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışnın ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz

etkisi olur” dedi.

 

OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım

çekiciliğinin arttırılması ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen ve öngörülebilir iç

pazar, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv eko-sisteminde

rekabetçiliğimizin korunması konularını otomotiv sanayiinin gündemindeki en önemli

konular olarak görüyoruz. Bu kapsamda, bugünden yarına verilen dönemsel teşvikler ve

aniden alınan ÖTV kararları planlarımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Türkiye’de şu

anda otomotiv alanında sektörün gelişimi üzerine kurgulanmış, rekabetçi bir vergi sistemi

maalesef yok. Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil bütünsel olarak ele alınması

gerekiyor. Böylece, kuvvetli ve öngörülebilir bir iç pazarla yeni yatırımları çekmemiz ve

ihracatımızı artırmamız mümkün” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç yatırımlarını her geçen gün artırdığını da sözlerine

ekleyen Haydar Yenigün, “Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen

iç pazar dediğimizde elektrikli ve hibrit araçların gelişimine dikkat çekmemiz gerekiyor.

Türkiye olarak ihracatımızı büyük oranda Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde her

geçen gün hibrit ve elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar yapılıyor. Avrupa’ya ihraç

ettiğimiz bu araçlar oldukça değerli ve yüksek girdi getiren araçlar olarak dikkatleri çekiyor.

Önümüzdeki dönemde, AB’nin ‘Green Deal’ yani ‘Yeşil Mutabakatı’ destekleyecek şekilde

daha çok elektrikli araç talebi olacak. Bu talebi karşılamaya aday, önde gelen ülkelerden

birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz”

diye konuştu.

Related posts

Maserati Ghibli Hybrid Ekim’de Türkiye’de!

admin

TOGG ve Farasis’den stratejik ortaklık

admin

Yeni Peugeot verimliliği ile heyecan uyandırıyor

admin

Leave a Comment